Business

Laerskool Saamtrek Verified

Werk en Glo

0 / 5

GESKIEDENIS

trotse skool is die oudste skool in die noordelike voorstede van Klerksdorp, en is sedert 1954 in gebruik. Oor bykans vyf dekades heen het hierdie skool gegroei en naam op velerlei terreine gemaak om vandag een van die bekendste skole in die Noordwesstreek te wees. Ons leef ons leuse: “Werk en Glo”, in volle harmonie met leerders, ouers en onderwysers ten volle uit. Hier is ons doel om jou die bes moontlike grondslag vir jou toekoms te bied.

HARTLIK WELKOM AAN ELKEEN WAT BESLUIT HET LAERSKOOL SAAMTREK IS DIE SKOOL VIR JOU!

BELANGRIK OM TE WEET…

Ons hoof is Mnr Pieter Visagie, en hy kan gedurende skoolure by die skool besoek word, of geskakel word by tel. 018-4624231.

O ja, ons skool begin elke oggend om 07:25 en kom 13:00 (Gr. R, 1-2) en 13:35 (Gr. 3-7) uit… En Vrydae kom die skool vir alle leerders om 13:00 uit. Pouses is normaal vanaf Maandag tot Donderdag om 10:10 en 11:50. Op Vrydae is die pouses 09:30 en 11:24.

WIE BESTUUR DIE SKOOL?

Die bestuur van die skool word behartig deur ‘n bestuurspan wat bestaan uit 6 verkose ouers, die hoof, dagbestuur en een nie-onderwyspersoneellid. Aan die hoof van hierdie bestuurspan is die Voorsitter van die Beheerliggaam. Elk van die ander ouerlede in die beheerliggaam beklee ‘n bepaalde portefeulje.

Vanuit die ouergemeenskap word daar jaarliks ook ‘n graadkomitee vir elke graad verkies, met ‘n voorsitter en nagenoeg 5 ander lede.

SKOOLGELD

Die skoolgeld is betaalbaar oor 12 maande (Januarie to Desember). Die bedrag word jaarliks aangepas. Hierdie saak word egter baie maklik vir Pappa en Mamma gemaak omdat ons die gelde sommer per debietorder van hul vorder, en hul dus nie nodig het om elke maand nog daarvan te onthou nie!

 • Location / Region North West
 • Slogan Werk en Glo
 • Brand color
 • Listing categories Schools & Education
 • Search Tags Schools,skool,Laerskool,Klerksdorp,Education

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
7:00 am - 1:30 pm 7:00 am - 1:30 pm 7:00 am - 1:30 pm 7:00 am - 1:30 pm 7:00 am - 1:30 pm Closed Closed
 • Person Mnr. Visagie
 • Address H/v Ivorstraat en Michaelstraat
  Wilkoppies
  Klerksdorp
  North West

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *